Τροποι Συνεργασιας ECOSTER ΑΕ

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων

Λειτουργώντας την μονάδα επεξεργασίας ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων στη ΒΙΠΕ Λάρισας με ασφάλεια, αξιοπιστία και σεβασμό στο περιβάλλον, καλύπτουμε ανάγκες διαχείρισης σε όλη την επικράτεια, προσαρμόζοντας κάθε φορά με ευελιξία τις παροχές μας στα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε Υγειονομικής Μονάδας, ενώ παρέχουμε σε ανταγωνιστικές τιμές ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στην αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων. Η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητο στόλο για την συλλογή και μεταφορά των EAAM , MEA και ΑΕΑ.

Αγορά συστήματος

Η ECOSTER AE, αξιολογώντας τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης νοσοκομειακής μονάδας, θα προτείνει το κατάλληλο σύστημα HYDROCLAVE. Η εταιρεία πέρα από την εγκατάσταση του συστήματος, αναλαμβάνει αντίστοιχα το σχεδιασμό και την κατασκευή του κατάλληλου χώρου εγκατάστασης του συστήματος, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, όπως επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού.