Πελατες

Η εταιρεία μας, σήμερα, εξυπηρετεί πληθώρα Υγειονομικών Μονάδων, συμπεριλαμβανομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Ιδιωτικών Κλινικών & Ιατρείων, Κτηνιατρικών Ιατρείων -Κλινικών-Εργαστηρίων, Μικροβιολογικών Εργαστηρίων και Διαγνωστικών Κέντρων.