Τα μοντελα HYDROCLAVE

Η HYDROCLAVE σχεδιάζει και προσφέρει 9 διαφορετικά μοντέλα τα οποία μπορούν να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες των νοσοκομειακών μονάδων.

H-07

H-15

H-25

H-45

H-65

H-100

H-150

H-200

H-250

  • Μικρές απαιτήσεις χώρου
  • Μείωση του αρχικού βάρους των αποβλήτων
  • Μείωση όγκου
  • Υψηλότατο επίπεδο αποστείρωσης στερεών και υγρών απορριμμάτων
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
  • Ολική αφυδάτωση των αποβλήτων μετά την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας
  • Καμία βλαβερή εκπομπή αερίων

Μικρές in-hospital μονάδες που παράγουν 20-30 κιλά/ώρα

Μεγάλες μονάδες που παράγουν 1.150 κιλά/ώρα